Onderzoek

EFFECTIVITEIT VAN BUSINESS CONTROL 2018FinTouch voert in samenwerking met de VU Amsterdam 2-jaarlijks een landelijk onderzoek uit naar de effectiviteit van de Business Control (BC) - functie binnen organisaties. Daartoe vroegen wij in oktober 2018 meer dan 600 CFO's, Controllers en Lijnmanagers weer naar hun mening.

De onderzoeksresultaten van afgelopen jaar schetsen een duidelijk beeld van de kenmerken die een effectieve business controller onderscheidt van zijn/haar niet-effectieve collega's. Dit jaar willen wij met ons onderzoek tevens dieper inzoomen op noodzakelijke voorwaarden voor effectiviteit.Randvoorwaarden voor effectiviteit


Op basis van eerdere onderzoeksresultaten definieerden wij niet alleen verbeterpunten, maar deelden wij ook onze visie op belemmeringen die wij in de praktijk zien in het realiseren van verbeterpotentieel. Dit jaar gaan wij dat nader onderzoeken. Wij verwachten dat individuele controllers en hun leidinggevenden daarmee hun voordeel kunnen doen!

U kunt ons onderzoeksrapport hieronder aanvragen

Onderzoeksrapport 2018

INSPIRATIESESSIES & RONDETAFELS

FinTouch organiseert regelmatig voor Controllers en hun Managers om hen te helpen hun eigen control-functie naar een volgend niveau te brengen. De opzet van zulke sessies is om - in een intieme setting van een beperkt aantal deelnemende organisaties - kennis en ervaring op dit vlak met elkaar te delen.

Dinsdag 26 november - Rondetafel 'Doorontwikkelen Control': 13.30 - 16.30 uur in Kasteel Woerden
Donderdag 12 december - Inspiratiesessie 'Control 4.0': 15.30 - 18.30 uur in Kasteel Woerden

Meer weten of aanmelden?
INSPIRATIESESSIES

Geïnspireerd door het geschetste beeld van De Effectieve Business Control-functie wordt tijdens de sessie een stip aan de horizon geplaatst: vanuit bestaande knelpunten en eigen ambities worden de verbeteracties concreet, waarmee deelnemers zelf aan de slag kunnen binnen hun eigen organisatie.

DE RESULTATEN VAN ONS ONDERZOEK

zijn in diverse vakbladen en platforms gepubliceerd

ONZE PUBLICATIES

Gebruik onze online vragenlijst voor een

INTERNE BENCHMARK VAN UW EIGEN BC-FUNCTIE


Wij zorgen er - eenvoudig & kosteloos - voor dat de vragenlijst zowel door uw klant (business) als door uw eigen controllers wordt ingevuld. Neem contact met ons op om dat te regelen!

CONTACT

Wij zijn gespecialiseerd in het verbeteren van de
FINANCIËLE FUNCTIE
binnen organisaties.

ONZE DIENSTEN